Tillbyggnation innefattar allt från uppbyggnad av takkupa till utökande av boyta i alla dess former. En tillbyggnation höjer värdet på ert boende och ger ett ofantligt mervärde.